Av: Trond Hammervik og Siw Hermanstad

Nødetatene rykket ut på grunn av røyk

foto
Frøya brannvesen rykket ut.