Av:
  • Trond Hammervik og Siw Hermanstad

Nødetatene rykket ut på grunn av røyk

Frøya brannvesen rykket ut.