Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Fritidsbåt gikk på grunn

Havaristen ble tatt med inn til Siholmen.