Kom så mange forslag at arbeidet blir en halv million dyrere