Det er Eldrerådet i Sør-Trøndelag som tidligere har tatt opp problemet med vold mot eldre i nære relasjoner. Leder i eldrerådet på Hitra, Ivar Kværnø, forteller at uttalelsen også ble oversendt fylkeslegen for å be om hans uttalelse om problemet.

Og fylkeslege Jan Vaage setter pris på innspillet fra eldrerådet.

Innenfor hjemmets vegger

Han påpeker at vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som kan være vanskelig å avdekke.

– Det som skjer innenfor hjemmets vegger er ikke lett å få innsikt i. Større åpenhet om problemet generelt og gode muligheter for hjelp er avgjørende for å bedre problemet, mener fylkeslegen.

Han skriver til eldrerådet at volden ofte utøves av barn, barnebarn eller ektefeller.

- Det er vanskelig og gjerne skambelagt å fortelle andre om dette. Mange har heldigvis et fortrolig forhold til fastlegen sin slik at en legetime kan være en arena hvor det er mulig å avdekke denne typen vold, sier fylkeslegen.

Han viser til at mange eldre også i kontakt med andre helsefaglige grupper som sykepleiere, fysioterapeuter og andre, og at det derfor er viktig at alle som arbeider med eldre er oppmerksomme på problemstillingen.

En annen utfordring som særlig gjelder eldre er når overgrepene utføres av hjelpere. Enten det er hjelpere på institusjon eller i hjemmebaserte tjenester.

Har den eldre demens eller annen kognitiv svekkelse kan det være vanskelig å få redegjort for dette til rette ansvarlige.

Kontakttelefon

Jan Vaage nevner videre kontakttelefonen “Vern for eldre” som er opprettet nettopp for å gi eldre en mulighet til lett å komme i kontakt med noen å snakke med.

Eldrerådet ønsker at Fylkesmannen skal ta et særlig initiativ overfor fastleger og sykehjems-leger for å gjøre oppmerksom på problemet

Til dette svarer fylkeslegen at Fylkesmannen har ingen arena hvor man treffer det brede laget av kommuneleger.

Han viser også til at fylkeslegen deltar i et nettverk av helse- og omsorgsledere i Sør-Trøndelag som møtes 2 – 3 ganger årlig.

– Dette gir oss flere muligheter til å ta opp vold mot eldre i nære relasjoner i løpet av det kommende året, uttaler fylkeslege Jan Vaage som gjerne ser at eldrerådet gjør han oppmerksom på andre områder innen eldres levekår som man bør ha oppmerksomhet rette mot.