Aksjeselskapet Belvelox Nordic AS er registert på Sistranda. Daglig leder er Arvydas Kasperas, som også er styreleder.

Det er oppgitt at Belvelox Nordic AS skal drive med engroshandel med trelast og har som mål å drive import og eksport av bygningsmaterialer, byggentreprenørvirksomhet, inkludert kjøp og salg av byggevarer.