- Jeg og Høyre mener at skolens elevtallsvekst på få år er svært gledelig og Frøya vgs teller nå 245 elever. Det forventes et stabilt høyt nivå fremover. Skolen har rekruttert mange elever utenfor skolens inntaksområde og det dreier seg primært om elever til naturbruk og maritime fag. Det er i seg selv gledelig at mange elever ser for eksempel havbruk som spennende arbeid, ikke minst fordi havbruksnæringen vil ha behov for god kompetanse fremover, sier fylkespolitiker og nestleder i Opplæringskomiteen, sier Henrik G Kierulf fra Høyre.

- Dette innebærer at fylkeskommunen må legge til rette for gode opplæringsforhold ved Frøya vgs i årene som kommer, og satse videre på utdanning innenfor en sektor som er så verdifull for vår region, fortsetter han.

- Må vedta utvidelse

Som lokalavisa har fortalt tidligere, vil skolen leie lokaler i Blått kompetansesenter, når det står ferdig. Men dette arealet på 884 kvadratmeter, vil heller ikke dekke det fulle behover. Derfor forslår fylkesmannen at sjøhuset, som stod klart i høst, bygges på med 165 kvadratmeter.

I dag skal fylkestinget behandle saken.

- Det er derfor viktig at Fylkestinget nå vedtar å utvide skolens areal både gjennom leie av areal (884 kvadratmeter) i blått kompetansesenter som vil styrke koblingen mellom skolen og senteret ytterligere. Videre må sjøhuset i tilknytning til skolen utvides med 165 kvadratmeter, mener Høyrepolitikern.

- Videre er det viktig at det nå kommet på plass en løsning som gjør det mulig for skoleskipet Fri Inger å anløpe i tilknytning til skolen og da til skolens sjøhus. Dette av både praktiske og pedagogiske hensyn. Det er derfor viktig at Fylkestinget vedtar å bygge molo og kai slik at skoleskipet kan legge til ved sjøhuset. Her er det også gledelig at Frøya kommune har sagt seg villig til å bidra med midler, roser Kierulf.