Fosen tingrett har nå behandlet straffesaken mot føreren av bilen som i juni i år ble delt i to etter et kraftig sammenstøt med veigrøfta ved Skarsvågen på Frøya. Retten finner det bevist at farten ved utforkjøringa var minst 135 km/t og at det er ren flaks at han selv ikke ble alvorlig skadet eller mistet livet i utforkjøringa.

BILFØREREN HAR MELDT SEG FOR POLITIET, LES MER HER

Som Hitra-Frøya tidligere har omtalt, viser ulykkesrapporten at det var svært sterke krefter involvert i utforkjøringa, som skjedde bare dager etter at en ung kvinne ble påkjørt og drept på omtrent samme sted.

Utforkjøringen fant sted ved firetida natt til søndag 6. juni. Bilen som kjørte utfor traff en steinnabbe langs veien. Før sammenstøtet hadde bilen avsatt skrensespor på 61,4 meter. Etter sammenstøtet har bilen blitt kastet opp på veibanen igjen og snurret flere ganger før den ble stående 34 meter bortenfor kollisjonsstedet. Motor og girkasse ble i sammenstøtet revet av bilen og kastet 26 meter opp i terrenget, på motsatt side av veien fra bergnabben, går det fram av rettsprotokollen.

Det framgår av tiltaltes politiforklaring at han etter ulykken oppsøkte bekjente, og oppholdt seg andre steder enn hjemme inntil den påfølgende ettermiddagen, selv om han visste at politiet lette etter ham. Tiltalte har videre forklart politiet at han fjernet seg fra ulykkesstedet som følge av at han var i sjokk. Han har forklart at han flere ganger ble oppfordret til å melde seg for politiet, men unnlot å gjøre dette før ettermiddagen etter.

Ifølge egen politiforklaring skulle frøyværingen, som er i 20-årene, kjøre alene fra en fest i Hallaren og hjem da utforkjøringen skjedde. Han hadde da kjørt ca 5 kilometer. Tiltalte har forklart i politiavhør at ulykken skyldtes en punktering eller at dekket har vrengt seg på felgen, og at han derfor mistet kontrollen over bilen. Ifølge forklaringen til et vitne fra Statens vegvesen, som har foretatt tekniske undersøkelser i etterkant av ulykken, var det ikke spor i veibanen, dekket eller felgen som kunne tyde på at utforkjøringen er forårsaket av punktering eller andre feil med dekket. Det ble heller ikke funnet tekniske feil på bilen. Videre forklarte vitnet fra veivesenet at farten i seg selv ikke forårsaket utforkjøringen. Han framholdt at den eneste sannsynlige årsaken til utforkjøringen var førerfeil.

Fordi det ikke foreligger blodprøve som viser tiltaltes alkoholpromille, er det ikke mulig for retten å fastslå eksakt hvor beruset føreren var. Tiltalte har i politiavhør erkjent at han drakk 1-2 bokser med øl i løpet av festen ved Hallaren, samt 1-2 øl tidligere på ettermiddagen. Tiltalte har imidlertid i avhør bestridt at han var påvirket av alkohol under kjøringen, men vitner har forklart at tiltalte var synlig sterkt beruset på festen forut for at kjøringa fant sted. Derfor finner retten det utvilsomt at mannen hadde en promille på minst 0,5 da kjøringa fant sted.  Dette støttes også av forklaringen fra andre vitner, blant annet to personer som kom til ulykkesstedet like etter krasjet. De har forklart at tiltalte da hadde sagt til dem at han hadde gjort noe dumt, og at han hadde "kjørt i fylla". Tiltalte var imidlertid preget av utforkjøringen og vitnene kunne ikke angi tiltaltes beruselsesgrad, men begge var av den oppfatning at han var beruset. Tiltalte hadde videre motsatt seg at ulykken skulle meldes til politiet.

På bakgrunn av dette ble tiltalte nylig dømt for å ha kjørt i 135 km/t i en 80-sone, med promille på minst 0,5 og for å ikke ha utvist tilstrekkelig aksomhet. Straffen er satt til 45 dager i fengsel, 10.000 kroner i bot samt saksomkostninger til staten på 2.000 kroner. Han er også dømt til å være uten førerkort i tre år.

Ulykkesrapporten viser at farten var minst 135 km/t ved utforkjøringa. (Faksimile fra lokalavisa Hitra-Frøya)