Foruten hovedtalen av Olav Huseby, var det kulturelt innslag ved elever fra Frøya Kulturskole. Nina Sandvik sang, mens Lisa Skjønhals spilte fløyte og Marciej Karpinski spilte piano.

Ordførerkandidat Hans Stølan holdt en appell der han tok for seg samarbeid mellom Frøya og Hitra samt at AP`s lokalpolitikk måtte gå hand i hand med sentral politikk.