LESERINNLEGG

Johan G Foss bruker slike overskrifter, når han, fra sitt ståsted, skal karakterisere kommunereformen på vårt lokalplan. Han bruker humor, noe jeg har stor sans for, selv om saken er høyst alvorlig og vanskelig.

Den godeste Johan velger bl.a. å framstille det slik, sitat:

"Det bør også nemnast at det har vore ordførarar før òg som ikkje har kunna snakke saman. I førre periode var det Hans Stølan og Ole Haugen, no er det Berit Flåmo – og Ole Haugen."

Fellesnevneren for de navngitte, og som ikke kan å "snakka saman", det er altså undertegnede. Ja vel, tenker jeg, da mener sikkert Johan at det er slik, at undertegnede kan være noe av forklaringen? Og det er lov. Dog lurer jeg på om Johan "ha glømt at kua ha vårre kalv"? Hva skjedde i perioden 2003-2007, før undertegnede ble ordfører, men når Johan selv tilhørte det politiske flertallet på Frøya og Venstre hadde ordføreren? Hvordan gikk det etter hele to år med utallige møter og deltakere, med storforbruk av eksterne meglere og rådgivere, kostbare utredninger osv.; hvordan gikk det for å få til det man trodde var formålet: "Mer forpliktende samarbeid mellom Frøya og Hitra"? Ble resultatet noe som likner: "Opp som ein bjønn, og ned som ei skinnfell"?

Johan har unik interesse og unike forutsetninger for å gjengi historien. Jeg stoler derfor på at han både husker, og kanskje vil gjengi det på en så åpenhjertig, ærlig og presis måte som mulig. For meg handler ikke dette om å fordele skyld eller uskyld , men om å prøve å forstå hvorfor man ikke lyktes. Er man ikke villig til det, ja da er jo risikoen dessto større for at "historien gjentar seg", som det heter. Det viktige med kommunereformen er jo at det handler om å sikre best mulige løsninger for innbyggerne og framtida, og dermed tror jeg det er viktig å ikke rote bort penger og energi på å gjenta feil man gjorde i fortida.

Og denne gangen er det enda mer alvor. Nå handler det ikke bare om mer og bedre samarbeid, det handler om en eventuell sammenslåing av kommuner. Og dette har faktisk både undertegnede og hele Hitra kommunestyre fått med seg, og jeg mener bestemt at vi evner å skille mellom samarbeid og sammenslåing. Så når Johan hevder, sitat: "..ordførarane ikkje eingong veit forskjell på samarbeid og samanslåing", så opplever jeg at dette blir litt upresist.

Jeg tror faktisk at Johan og jeg er enig i at denne saken må forsøkes håndtert til beste for innbyggerne i vår egen kommune. Det er de vi er valgt av, det er de vi skal tjene. Dermed vil også kommunereformens viktigste oppgaveløsning, nemlig å sikre gode tjenester for egne innbyggere, det blir nesten selvfølgeligheter. Dernest, etter mitt og manges skjønn, blir oppgaven å søke løsninger som kan gjøre oss mer attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarked, særlig for de kommende generasjoner og framtida. Enkelt? Nei, men dette må vi legge oss i selene for å oppnå, tror jeg.

Forøvrig må vi innse at det må handle om både å gi og få. Ingen kan gjøre krav på å få grave til seg, med begge hender. Det vil utfordre på raushet, åpenhet, ærlighet, og på tillit. Man må stole på hverandre. Enkelt? Nei, men dette må legges i botn, også når vi framover skal "snakke saman". Så må vi ta med oss at i dette bildet hører det med, helt naturlig, en lokaliserings- og posisjoneringskamp. Å prøve å fornekte det, vel da tror jeg både man lurer seg selv og andre. Og når man skal bli konkret på dette, så vet vel Johan bedre enn de aller fleste, hvor mye mot som trengs for å foreslå hvor de forskjellige tjenester skal lokaliseres, særlig hvis man skal være raus ovenfor nabokommunen. Eller var det bare humor det også, Johan, når du for noen år siden uttalte at Fillan var det naturlige og dermed burde bli det framtidige "regionsenteret"? I alle fall på Hitra, så tror jeg mange tenkte: "Oj, det var en modig kar...". Men kanskje var det bare velment humor..jeg bør kanskje gi åpning for det?

Jeg håper mange gode samtaler med nabokommuner og innbyggerne ligger foran oss, uansett. Større kommuner vil ikke løse alt, en sammenslåing vil ikke bare gi gevinster, det vil nok også kunne gi noen tap. Pr i dag vet jeg ikke, for å være ærlig, hva som er mest rett og minst galt. Jeg vet ikke hva det hele og fulle svaret vil gi som resultat.

Men vi tilbys heldigvis hjelp og bistand, til å finne løsninger og svar. Det finnes mange tilbud i så måte, fra "gode hjelpere". Det være seg velmenende byråkrater som lojalt følger opp bestillinger fra regjering og storting, men enda mer gjelder det kanskje i forhold til kostbare konsulenter og rådgivere. Slike hjelpere minner meg forresten mange ganger om "Gammelmonsen" - den gjella hannkatta som begynte som konsulent. Den visste hvordan det skulle gjøres, men fikk det ikke til selv...lenger.

Jeg ser fram til en konstruktiv og opplysende dialog om de muligheter og utfordringer som kommunereformen gir oss, gjerne ispedd litt humor og glimt i øyet. Og jeg ønsker oss alle - lykke til!

Ole L Haugen

ordfører Hitra

P.S.

Johan G Foss hadde et slikt PS, sitat:

"Siste nytt er at Hemne kommunestyre har gjort vedtak om å orientere seg mot Snillfjord, Halsa og Aure. Vil dei verkeleg ikkje ha Ole Haugen og Berit Flåmo med på laget?", skriver han.

Dette blir nok også litt ufullstendig, Johan, mer som å "rette baker for smed". Det begynte med at Frøya kommune ikke ville ha noe med hverken Hemne, Aure eller Halsa å gjøre. Og kloke Hemnværinger, som tidligere "sognebørn" i Hitteren Prestegjeld, skjønner vel når de har fått nei på sitt frieri til andre gamle "sognebørn" - Frøyværingene, eller tror ikke Johan det? Forøvrig beklager jeg Hemnværingenes nei, ut fra de positive erfaringer vi har hatt og har med Hemne og Aure. Blant annet erfaringer med at det går an å dele på godene, gjennom det konkrete og velfungerende eksemplet om deling av eiendomsskatten fra gassanlegget på Tjeldbergodden i Aure kommune, og gassrøret "Haltenpipe" som ligger på sjøbotn i Hitra kommune.

Forøvrig synes det som at det er få av de tidligere "sognebørn" som er klare til å "komme hjem". Det eneste herunder, som synes sikkert pr i dag, det er at viktige deler av Snillfjord kommune vil bli en del av Hitra