Helse- og omsorgskomiteen på Hitra har gått gjennom innkomne søknader om skjenkebevilling. Disse bedriftene har nå skjenkebevilling i Hitra:

 • Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes. Styrer: Helene Sjåk-Bræk

 • Mjoer AS – Taverna, 7240 Hitra. Styrer: Zeynep ErdalStedfortreder: Yusuf Erdal

 • Arnheim drift AS – Børøysund Marina, 7247 Hestvika Styrer: Johnny Haugen

 • Hjorten Hotell Hitra – Skolegata 10, 7240 Hitra. Styrer: Rune Andrè Almo

 • Strand Hitra AS – Kafe Sjøsprøyt, 7247 Hestvika. Styrer: Oddveig Strand

 • Fjellvær Gjestegård – Reksaveien 15, 7242 Knarrlagsund Styrer: Anne Brit Berg

 • Hitrahallen SA. Styrer: Ann-Kristin Kjerringvåg Willmann

 • Dolmsundet hotell Hitra AS – Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø Styrer: Stian Vatn

 • Hitra Camping og Kro – 7246 Sandstad Styrer: Kurt T. Heggvik

 • Brygga Restaurant – c/o Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær. Styrer: Bjarne Johan Faxvaag

 • Knarren Brygge Drift AS – Postboks 2026, 7410 Trondheim. Styrer: Tom Erik Hokseng

 • Hitra Gårdsmat – Helgebostad, 7243 Kvenvær Styrer: Bodil Birkeland

 • Handelshuset Parelius AS – Postboks 40, 7239 Hitra. Styrer: Tom Skare

 • Storm brygghus – Postboks 11, 7243 Kvenvær Styrer: Arne Gabrielsen

 • Det videreføres to ambulerende bevillinger

- Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har skjenkebevilling etter Alkoholloven med styrer og stedfortreder som fyller kravene i Alkoholloven om bestått kunnskapsprøve og uklanderlig vandel. Der det ikke er dokumentert bestått kunnskapsprøve får serveringsstedet frist til 31. august 2016 med å bestå kunnskapsprøven, skriver komiteen i vedtaket.

Det forutsettes også at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for rullestolbrukere.