Hitra kommune har de siste årene hatt opptil 13 lærlinger, ifølge Hitra formannskaps møteprotokoll.

- I hovedsak muliggjort finansielt ved fondsavsetning. Disse fondene er nå brukt opp. I år er det meldt interesse fra 16 som ønsker lærlingeplass på Hitra. Etter at vi har gjennomført Intervju vil det erfaringsmessig bli noe færre, men det vil med stor sannsynlighet være flere enn det som det er rom for i vedtatt budsjett, heter det i møteprotokollen.

Rådmannen er bedt om å være offensiv og positiv med tanke på inntak av lærlinger.