Marine Harvest søker om konsesjon til å ta ut inntil 170.000 kubikk vann i året fra Hallarvassdraget. Vannet som ligger ovenfor Hallaren kirke er antakelig en av de eldste regulerte vassdrag på Frøya, først til kvernhus, så til kraftproduksjon og senere til settefiskanlegg. Nå kan vannet fra vassdraget bli et sentralt virkemiddel til bekjempelse av lakselusa på oppdrettsanleggene rundt Frøya og Hitra.

- Vi har sagt at også andre selskapet kan få kjøpe vann derfra. Bekjempelse av lakselus er alles utfordring, og det hjelper ikke at Marine Harvest alene har et middel, sier Knut Staven, miljøkoordinator i Marine Harvest, region midt.

- En del av verktøykassa

Han poengterer at selskapet ikke ser på ferskvannsbehandling som det ene riktige middelet mot lakselusa.

- Det er en del av verktøykassa sammen med andre metoder, sier Staven.

Positive resultater med "fiske-spa"

Marine Harvest har avtale med grunneier, og har allerede tatt ut vann fra vassdraget til behandling. Og i følge fiskehelse-ansvarlig Solveig Gaasø i Marine Harvest, region midt, har man svært gode erfaringer med denne behandlingsformen.

- Vi har veldig god effekt på alle stadier, stort sett over 90 % reduksjon av alle stadier. Etter min vurdering er dette en veldig god metode å fjerne lus på, både for fisken og for miljøet. Fisken ser veldig fin ut etter en behandling, og all lus filtreres ut. Jeg kaller det for fiske- “spa”. Bakdelen er at metoden tar tid, den er kapasitetskrevende. Det er både positivt og negativt. Negativt siden vi gjerne skulle benyttet det mer, samtidig blir det da veldig naturlig å rotere med andre metoder som har større kapasitet, sier Solveig Gaasø.

Fiskehelseansvarlig Solveig Gaasø i Marine Harvest, region midt.

- Kan utgjøre en forskjell

- Er dette en metode som kan utgjøre en forskjell i kampen mot lakselusa?

- Ja, det mener jeg helt klart. Den er ressurskrevende, men skånsom og har god effekt. Til enkeltmerdbehandling er dette derfor helt klart et viktig bidrag. Mange selskap bruker nå denne metoden. Nye båter bygges med muligheter for ferskvannsbehandling, andre båter bygges om. Vi får 2 nye båter i 2017 som er designet også til å gjennomføre ferskvannsbehandling: "Gåsø Jarl" og "Gåsø Freyja". Vi ser virkelig frem til de er godt i gang, sier Solveig Gaasø i Marine harvest.

Slik skjer behandlingen:

Behandlingen skjer ved at brønnbåtene fylles opp med ferskvann fra en kilde som kan være sjødepot (presenning i sjø) eller direkte fra settefiskanlegg. Vannet justeres slik at det oppnår ønsket temperatur og pH. Deretter tas fisken inn i båt samtidig som sjøvannet avsiles. Vi tar inn en bestemt mengde fisk tilpasset volum i båt og båtene evne til å opprettholde gode forhold under behandlingen. Etter ønsket holdetid, pumpes fisken tilbake i nota. Da kan vi enten avsile ferskvannet eller sette alt tilbake i not.

Lusa filtreres ut under behandling. Lusetall telles før og etter behandling inkludert det som faller av i bedøvelsesløsningen.