Formannskapet på Hitra har vedtatt i gi et tilskudd på 20.000 kroner til Hitrarittet.

Dette er et sykkelløp der syklistene kan velge mellom lang og kort løype. Hitrarittet arrangeres 13. september.