Somlokalavisa tidligere har nevnt, har UDI varslet at de vil henvende seg tilHitra kommune på nyåret for å drøfte opptrapping av driften ved  asylmottaket fra 50 til 130 plasser.

RuneVordahl, regionsjef i UDI, fortalte til lokalavisa at de har strekt seg utroliglangt for å tilpasse seg Hitra kommunes utfordringer ved å gå med på å driveasylmottaket med inntil 50 plasser det første året. Det samme antall plasserhar Hitra kommunestyre vedtaksfestet.

MenUDI vil nå ha full drift.

- 50plasser er ikke det driftsavtalen vår gjenspeiler. Vi utlyste jo en konkurransemed 130 plasser. Derfor vil vi vite hvilken kapasitet Hitra kommune har i dag,og så får vi ta stilling til driften etter det, sa Vordahl i forrige uke.

Ogdaglig leder ved Norsk Mottaksdrift, som driver asylmottaket har tidligere sagttil lokalavisa at de ikke kan drive et mottak med 50 plasser med overskudd.

Ønsker oppjustering fra mars

Nåhar Hitra kommune fått  brev fraUDI-sjefen, der de ønsker opptrapping til 130 plasser.

-UDI ønsker nå å oppfylle den avtalen Norsk Mottaksdrift opprinnelig ble tildeltog som har en kapasitet på 130 plasser. Aktuell dato for oppjustering avkapasiteten er 15.03.2014, som er ett år etter at vår avtale med NorskMottaksdrift trådte i kraft, skriver Vordahl.

Ber om svar innen to uker

-Gjennom media har vi registrert at beboerne er tatt godt imot i lokalsamfunnet.Og vi legger til grunn at Hitra kommune har hatt tid til å justeretjenestekapasiteten sin inn mot den kapasiteten kommunen vet vi har avtale om.Hvis Hitra kommune har synspunkter på dette, imøteser vi et svar i løpet av touker, avslutter Vordahl.

- Forholder meg til 50 beboere

Ordfører Ole Haugen ser ingen grunn til å øke antallet asylsøkere.

- Formeg, og jeg tror for flertallet i kommunestyret, så har ikke dette først ogfremst handlet om økonomi. Det har handlet om hva vi mener å kapasitet til,totalt sett, som lokalsamfunn. For UDI og dermed staten, for driver og eier avmottaket, så er det vel rimelig klart at økonomi er et dominerende element ihele saken. Jeg kan ikke se at det er tilkommet momenter eller erfaringer somtilsier at jeg vil endre på min vurdering. Og inntil eventuelt kommunestyretvil bestemme noe annet, så forholder jeg meg til det vi har uttalt og aksepterttidligere, nemlig et mottak for inntil 50 beboere, sa Haugen i kommunestyretsist uke.

Formannskapetbehandler saken i dag uten innstilling.