- AtB har for eget styret anbefalt innstilling av Sularuta i 2014 av hensyn til den økonomiske situasjonen for AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommunen i 2014.

Dette svarer markedsjef Grethe Opsal i ATB på spørsmål fra lokalavisa om den meget kortfattede meldingen som er lagt ut på Atbs hjemmesiden: «NB: sommerruter til Sula utgår».

Hun forteller at ordførere som deltok på møte i Orkdalsregionen 11. mai er blitt orientert om dette, og det samme er fylkesutvalget.

- De fleste reiser bare til Ørlandet

- AtB har rådført seg med FosenNamsos Sjø i forhold til justering av rutetilbudet på hurtigbåt. Tilbakemeldingen er at majoriteten av reisende med Sularuta er reisende til Ørlandet. Som det fremgår av rutetilbudet var det i år ikke planlagt med anløp av Storfosna og Fjellvær da tilstanden på kaier ikke er tilfredsstillende. Det samme gjelder Mausundvær. Manglende anløp av disse stedene vil også bidra til å forringe aktualiteten av rutetilbudet og dermed inntektene, forklarer Opsal.

Beklager merbelastning

Opsal viser til det nye rutetilbudet som kom fra 1 januar ( 1. februar for øyrekka) som gjør det mulig å reise strekningen kollektivt, men da med buss over Hitra og Frøya.

- Oppholdstiden på Sula vil bli noe kortere enn om man hadde opprettholdt Sularuta. Vi håper å kunne gjeninnføre Sularuta hvis økonomien tillater det i 2015. Vi beklager den merbelastning dette påfører helgereisende til og fra Sula, men AtB må forholde seg til økonomiske realitetene og velger å spare drøyt 450 000 på å innstille Sularuta i sommerperioden i 2014, sier Grethe Opsal i Atb.