Ingen vil privatisere grendaveiene - men ser likevel på privat løsning