Koronaledigheten mer enn halvert i Trøndelag

foto