Stor økning i skatteinngangen - men også mye skatt som mangler