Frøya kommunale næringsfond har blant annet mottatt to søknader i fra Mausund. Og rådmannen innstiller at de begge skal få innvilget støtte.

Mausund Sjøferie

Mausund Sjøferie er blant de som har søkt om midler og det foreslåes at de skal få innvilget støtte på kroner 130 000 i henhold til forelagt prosjektplan og budsjett.

Mausund Sjøferie AS skal drives av Odd Johansen som er bosatt på Mausund og har drevet Mausund Sjøferie i flere år, men som nå ønsker helårsdrift.

Båt er innkjøpt og ombygd, og det er foretatt ulike oppgradering. For å kunne forlenge turistsesongen ønsker innehaver å tilby vinteraktiviteter som vinterfiske, vintersafari og fotosafari.

Havna Cafe og Catering

Havna Cafe og Catering v/ Anne Sofie Botnan, har søkt det kommunale næringsfondet om midler og det foreslåes at de skal få innvilget støtte på kroner 200 000 i henhold til forelagt prosjektplan og budsjett.

Havna Cafe og Catering ligger like ved fergeleiet, kaianlegg og butikken på øya, og driver Anne Sofie Botnan har tidligere jobbet på butikken på Mausund og har sett behovet for et sted der det stadig økende besøkstallet kan få skaffet seg mat og kaffe.

Kaféen skal ha åpent hele dagen sånn at de tilreisende gis bedre tilbud enn i dag. Videre skal private selskapet og tilstelninger kunne leie lokaler. Det planlegges også å tilby mat for folk som er på øyhopping, mat for å ta med seg.

Håper at de lykkes i satsingen

Slik er søknadene vurdert:

  • Fisketurisme er en næring i vekst og Mausund bør være et perfekt utgangspunkt for denne type virksomhet. Rådmannen håper derfor at Mausund Sjøferie lykkes i sin satsing og dermed bidrar til verdiskapningen i øyrekka.

  • Havna Cafe åpnet dørene i sommer og besøket har vært over all forventning. Men, etablissementet mangler enda en god del utstyr for å få en optimal drift.

  • Mausund trenger arbeidsplasser så prosjektet Havna Cafe og Catering,vil være et kjærkomment tilskudd. Skal Mausund og øyrekka tiltrekke seg turister både i egen båt og med andre fremkomstmidler vil dette være et tilbud som kan bidra til økt trivsel og service som bidrar til at besøkende ønsker å komme tilbake.

Åtte søknader på vent

Tilslutt opplyser rådmannen om at midlene i næringsfondet nå er delt ut, men at det fortsatt ligger åtte søknader på vent. Disse har en samlet søknadssum på kr. 1 331 500.

Søknadene fra Mausund Sjøferie og Havna Café skal opp til endelig avgjørelse i formannskapet 20. oktober.