Imdi(immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet) har bedt Hitra kommune om å bosette 20 flyktninger i 2016, og 22 flyktninger i 2017. Av disse ber Imdi om at det blir bosatt henholdsvis fem og åtte mindreårige flyktninger i 2016, og 2017.

Tidligere har Imdi bedt om bosetting av 15 flyktninger i 2016, 17 flyktninger i 2017, og deretter 14 flyktninger i 2018, og 2019.

Til sammen blir dette 70 flyktninger frem til 2019.

Vil ikke ha enslige mindreårige

Rådmannens innstilling til formannskapet er å opprettholde kommunestyrets vedtak om å ta i mot ti flyktninger i 2016. Dersom det er familier som bosettes, kommer barn opp til 18 år i tillegg. Men rådmannen vil avslå å bosette enslige mindreårige flyktninger.

For bosetting av flyktninger i  2017 til 2019 mener rådmannen at det er best å vente til man ser hvordan de 140 asylsøkerne ved asylmottaket har på lokalsamfunnet.

60 flyktninger fra før

Hitra kommune har siden 2009 bosatt 50 flyktninger, pluss ti flyktninger i forbindelse med familiegjenforening.