-Vi er bestandig bekymra for at det skal bli et større smitteutbrudd.