Tapte rettssaken: Ansatte får etterbetalt overtidslønn