Langtidsinnlagt koronapasient er utskrevet fra sykehus