Torsdag morgen 20. juni satte nordlandsjekta "Gjertrud av Ranen" ut på sitt historiske seilas fra Hemnes på Helgeland. Lastet med tørrfisk - akkurat slik det ble gjort før i tiden, med kurs for Bergen.

Hvis seilasen går etter oppsatt plan, vil "Gjertrud av Ranen" passere øyregionen rett over helga og det vil være mulig for oss å bivåne ferden. St. Hans-feiring den 23. juni er planlagt på Ørlandet, mens to dager etter ankrer jekta opp i Kristiansund.

Nordlandsjektene var i mange hundre år det dominerende transportmiddelet for varebytte og persontransport langs kysten av Nord-Norge sørover til Bergen. De ulike samfunn omkring på Helgeland opplevde vekst og utvikling bygd på jektefarten.

- For å hedre denne gamle tradisjonen tar vi  med nordlandsjekta «Gjertrud av Rana» på tokt fra Hemnes til Bergen, med tørrfisk fra Røst i lasten, og vil på den måten bidra til levende historieformidling på vår vei langs kysten, sier Mette Røbergeng, leder i Foreningen «Gjertruds venner» i en pressemelding.

- I løpet av en hel sommermåned i 2013 vil vi besøke utallige havner og stolt formidle nord-norsk kystkultur i form av både lokal mat og lokalt håndtverk, historiefortelling og dokumentasjon, sier hun.