Tiltalte var sammen med flere kamerater den aktuelle kvelden. Mannen i 30-årene drakk tre små bokser med øl og en del konjakk. Han er usikker på hvor mye han drakk, men basert på promilleundersøkelsen vil han anslå at dette var en god del. Han følte seg beruset.

Om natten skulle gjengen dra til en kamerats hjem ikke langt unna. Da bestemte han seg for å kjøre en ATV. Mannen stanset ved kameratens bolig. Hit kom også politiet etter en stund sammen med en kamerat som kjørte etter ham. Han ble avkrevd promilleprøve på stedet, og denne ga utslag. Tiltalte ble deretter tatt inn til blodprøve.  Analysen av denne viste at han hadde 1,57 i promille.

Siktede, som er tidligere ustraffet, erklærte seg straffskyldig i henhold til siktelsen, men mente forslaget til bot var for høyt.

Fosen tingrett fastsatte dommen til fengsel  i 21 dager, samt en bot på 30.000 kroner. Videre fratas han retten til å føre motorvogn for en periode av to år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.