Kraftig prisøkning på laks og 34 prosent økning i slaktevolumet bidro til at Salmar kunne bokføre 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter for første kvartal i år. I følge Salmar ble det operasjonelle driftsresultatet før virkelig verdijustering på 235 millioner kroner, mot 41 millioner kroner i fjor.

- Vi er fornøyde med prestasjonene i alle oppdrettssegmentene og det er spesielt gledelig å se at segment Rauma er tilbake og leverer gode marginer. Segment Nord-Norge leverer også et godt kvartal, tatt i betraktning at 70 prosent av fisken er fra Finnmark hvor kostnadene er høyere, samt at all fisken ble slaktet i januar og februar da lakseprisen var lavere enn i mars, sier konsernsjef i SalMar Yngve Myhre i en melding fra selskapet.

I segmentet Salg og videreforedling er det stabile resultater fra prosessering, mens bidraget i segmentet reduseres av en andel på nærmere 30 prosent fastpriskontrakter.

Etter utløpet av første kvartal 2013 har SalMar gjennomført kjøpet av Atlantic Cod Farms AS og kjøpt seg opp til en eierandel på 49,72 prosent i Villa Organic. Samtidig har SalMar solgt seg ned fra en eierandel på 29,9 prosent til en andel på 14,9 prosent i P/f Bakkafrost og inngått en «lock-up» på de resterende aksjene frem til 1. januar 2014. Selskapet er også i prosess med salg av aksjer i Nordskag Næringspark AS, salget er blant annet avhengig av kjøpers finansiering.

Utsiktene for resten av 2013 er gode og Fish Pool sine Forward priser peker ved slutten av mai på en gjennomsnittlig laksepris for 2013 på 35 kroner per kilo. Temperaturen i sjøen har vært vesentlig lavere i første kvartal i år enn i fjor, noe som til en viss grad har påvirket tilveksten på den stående biomassen. SalMar opprettholder likevel sin guiding på et totalt slaktevolum for 2013 på 116 000 tonn, en økning på 13 prosent fra slaktevolumet på 102 600 tonn i 2012, skriver Salmar i kvartalrapporten.