- Jeg tror regjeringen har en kjempeutfordring hvis det legges opp til at det skal være bredbåndstilknytning der folk skal stemme, sa Arvid Hammernes (V) i dagens valgstyremøte.

Ett av argumentene bak forslaget om å slå sammen stemmekretser og stemmesteder var den digitale utviklingen, hvor staten legger opp til blant annet elektronisk avkryssing i manntallet.

Det var svært liten stemning blant politikerne for å gjøre noe med stemmestedene i øyrekka.

Les også: Meningsløst å legge stemmestedet til Mausund

Enkelte var åpne for at noe kan gjøres på fast-Frøya.

- Jeg ser ikke de helt store utfordringene rundt å gjøre noe på fast-Frøya, men for øyrekka stiller det seg annerledes, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Men her påpekte flere at grendalagene først bør være hørt før man gjør endringer, og at man i stedet starter en prosess ffor å se på endringer fram mot neste valg (i 2015).

Valgstyret i Frøya kommune vedtok enstemmig å ikke gjøre noen endringer i valgkretser før stortingsvalget til høsten.