Hitra kommune vurderer å selge Kvenvær eldresenter med fem tilhørende utleieleiligheter. I tre av leilighetene, som tidligere var eldreboliger, bor det nå folk.

- Jeg flyttet hit for ett år siden, og har leiekontrakt på tre år. Vi har ikke fått annen informasjon fra kommunen enn at leilighetene er lagt ut for salg. Det er for dårlig. Jeg synes kommunen burde informert oss om hva som skjer med oss dersom leilighetene blir solgt, sier Beate Raaket.

Vanskelig å finne annen leiebolig

Hun mener det kan bli vanskelig å finne en annen plass å leie.

- Jeg har begynt å undersøke ut om det er noen andre som vil leie ut, men de som har tomme hus vil bruke dem til besøk av barn og barnebarn. Og de som vil leie ut vil bare leie ut til tyskere. Det er veldig kjedelig, for jeg jobber på Brygga restaurant, og har ikke lyst til å flytte til Fillan. Hva skal vi gjøre da, flytte i telt som romfolket, spør hun.

Hun forteller også at det er folk som ønsker å leie de to tomme leilighetene, men at kommunen ikke tar inn nye leieboere.

Tror på fortsatt utleie

Rådmann Roger Antonsen beklager beboerne ikke har fått nok informasjon.

-  Det er beklagelig at de ikke har fått informasjon. Men jeg vil tro at de som kjøper leilighetene vil fortsette å leie ut, uten at jeg kan si at det blir slik, sier Antonsen, som presiserer at det ikke er avgjort om det blir salg.

- Vi ønsker å få virksomhet ved det tidligere eldresenteret, og ønsker derfor å selge til noen som har en god forretningside og kan betale en god pris. Men det er bare noe vi vurderer og det er ikke tatt noen beslutning ennå. Om vi får et tilbud på en god forretningside og en god pris så vil rådmannen innstille på salg, og så er det opp til politikerne å bestemme, sier Antonsen.

- Vil gagne Kvenværsamfunnet

Han avviser at salget dreier seg om å få mer penger inn i kommunekassa.

- Vi tror rett og slett det vil gagne Kvenværsamfunnet om noen kommer i gang med næringsvirksomhet der, mener Antonsen. Budfristen går ut 16.mai, og det har meldt seg flere interesserte.

- Vi har fått noen telefoner fra folk som er interessert i å legge inn bud, sier Antonsen.