Administrasjonen i Hitra er svært positiv til det arbeidet som nå gjøres av Frøya videregående skole og Sør-Trøndelag fylkeskommune, med å få på plass en landslinje i akvakulturutdanning ved Frøya videregående skole.

- Dette er et viktig skritt for å møte fremtidige utfordringer ved utvikling av mer kompetanse i havbruksnæringen.

Det skriver rådmannen i sin innstilling til Hitra formannskap, etter at Frøya videregående skole har henvendt seg til Hitra kommune for å få et vedtak fra kommunen om landslinje i akvakultur ved Frøya vgs.

Administrasjonen i Hitra anbefaler at politikerne vedtar en støtteerklæring over seks punkter:

1) Hitra kommune støtter Sør-Trøndelag fylkeskommune i arbeidet med å opprette landslinje i VG2 Akvakultur ved Frøya videregående skole.

2. Regionen Hitra, Frøya og Snillfjord betegnes som «verdens beste havbruksregion», og foredlings - og bearbeidingsgraden av laksen i denne region er landets fremste.

3. Næringslivet i regionen er generelt innovativt og spesielt innen havbruk og avledede virksomheter.

4. Havbruksselskapene i regionen er meget aktiv i arbeidet med å øke kunnskapen og kompetansen i næringen generelt og på alle nivå. Dette gjøres bl.a. gjennom å tilrettelegge for at arbeidstakere i bedrifter kan ta fagbrev, høyere utdanning gjennom desentralisert utdanning, m.v..

5. Gjennom et aktivt kulturliv og gode fritidstilbud vil Frøya og Hitra kommune legge til rette for at elever og studenter skal få et godt tilrettelagt opphold på Frøya og i regionen.

6. Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak om nye og forbedrede tilbud med hurtigbåt til/fra Fillan og Fosen og Trondheim fra 2014, vil også gjøre en landslinje for akvakultur mer aktuell og lettere tilgjengelig og mer attraktiv for studenter med opprinnelse utenom region.

Saken skal behandles i Hitra formannskap til uka.

Flere saker om lokal politikk på Hitra og Frøya finner du her