Frank Jøran Brevik fra Smøla var kjapt ut med å bestille flere personlige bilskilt da veivesenet åpnet for det 15. juni i fjor. Allerede samme dag søkte han om å få blant annet SALMAR som personlig bilskilt. Det fikk han innvilget i september, i følge veivesenet. Men da lokalavisa sjekket på veivesenets nettside var SalMar-skiltet fremdeles er ledig. Prisen er på 9.000 kroner.

- Jeg søkte bare for å se om jeg fikk skiltet, fordi jeg regnet med at det var opptatt momentant. Men så fikk jeg det innvilget. Det var artig bare det synes jeg, sier Brevik.

Han driver Edøen mekaniske, som har Salmar som en av sine største kunder.

- Hva tenkte du da du fikk det innvilget?

- Ja, da fikk jeg det, tenkte jeg. Salmar er en stor og viktig kunde, som kjøper masse arbeidsklær hos oss. Så jeg tenkte at det kanskje kunne ha vært artig å kjøre med et SalMar-skilt på firmabilen. Men jeg slo det fra meg, sier Brevik.

- Da er det mulighet for noen frøyværinger å søke nå da?

- Du må si til Witzøe at han får søke først. Men han synes vel det er kjekt hvis noen kjører med reklame for Salmar også.

- Synes du det er rart at ingen andre har bestilt det?

- Det er rart at ikke noen ansatte i SalMar eller noen av sjefene har bestilt det. Men det er kanskje ikke så stor interesse, fordi Salmar er vel et så stort varemerke at de er kjent over alt likevel, sier Brevik.

Brevik kjøpte imidlertid de andre bilskiltene han søkte om.

- Jeg søkte også om Smøla og Edøen, som jeg fikk og kjøpte.

Da lokalavisa sjekket om FRØYA er ledig som personlig bilskilt, viser det seg at det fremdeles er ledig.

Men det er ikke HITRA: