- Jeg ble skikkelig sint da jeg fikk høre om det. Det kjennes så vanvittig urettferdig, sier Kai Ronny Arntzen.

Han bor midt langs Kvistaveien, en av elleve kommunale veier som kan bli privatisert hvis lokalpolitikerne i neste uke vedtar de foreslåtte kriteriene for hvilke veier som fortsatt skal være kommunale.

Bor folk fra mange nasjonaliteter

Selv om det langs den nesten 2 kilometer lange veien over Kvistamyran og ned til Kvisten bor folk i cirka 25 hus, faller veistrekningen utenfor alle kriteriene som er satt opp. Den står dermed i fare for å bli privatisert. Hvis dette skjer blir det opp til grunneiere og beboere å stå for brøyting og annet vedlikehold.

Denne delen av Sør-Frøya har opplevd fraflytting, men i de senere årene er det kommet folk i husene på nytt.

- Det bor folk i de aller fleste husene her, og det er folk fra mange nasjonaliteter. Alt dette er takket være Salmar. Hvordan det skal bli hvis veien privatiseres, og vi må organisere brøyting og vedlikehold mellom oss? Jeg skjønner jeg ikke hvordan vi skal få det til. Og det vil komme utgifter som mange ikke klarer. Jeg blir ekstra sint når jeg tenker på foreldrene mine som bor i nabohuset til meg. De er pensjonister, og har betalt skatt til kommunen i alle år. Så skal de bli straffet for at de bor i distriktet. Jeg mener det er sånne ting som vei vi betaler skatten for. Det er vanskelig nok å bo på denne sida av Frøya, om vi ikke skal få dette også. Sør-Frøya har ikke akkurat vært prioritert, sier Kai Ronny Arntzen.

- Blir en tung belastning

Han skjønner ikke at kommunen kan spare så mye på å gi deler av sine innbyggere en slik ekstrabelastning.

- Jeg kan ikke huske sist det ble gjort noe med veidekket her, så før eller siden sprekker det opp og ødelegges. Kommunen har ikke brukt penger på annet en brøyting. Og det med brøyting kan bli en veldig tungt belastning, hvis det blir en vinter med mye snø, og det blir opp til oss beboerne å betale det, sier Kai Ronny Arntzen på Kvistamyran.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no