Kontrakten er skrevet, og Fosenbygg gjør seg klar til å starte reparasjoner av kaiene i Froan. Det er også klart hvilken rekkefølge arbeidet vil gjøres.

Frøya kommune hadde ytret ønske om at kaia på Sauøya ble tatt først, men slik blir det ikke.

- Fosenbygg har laget en framdriftsplan ut fra de økonomiske rammene de leverte anbudet på. Det betyr at de starter på Gjæsingen, og så følger Sørburøya og Sauøya. Alt skal være ferdig i løpet av mai, opplyser påtroppende teknisk sjef i Frøya kommune, Sigrid Hanssen.