Frøya formannskap har utnevnt Gunn Heidi Hallaren og Aleksander Søreng som Frøyas representanter til styret i Dalpro. Hallaren sitter som styremedlem fra før, mens Søreng erstatter Bjørnar Espnes. Generalforsamlingen i Dalpro holdes 18. mai.