Fredag ettermiddag sitter Frøya-ordfører Berit Flåmo og Inge Ryan på Stjernesenteret og samler underskrifter i et opprop mot nedleggelse av statlige arbeidsplasser på Frøya. Tirsdag ettermiddag oppfordrer de så mange som mulig i å møte opp i fakkeltoget, som skal understreke det samme poenget.

Også andre steder i fylket murres det kraftig over nedleggelser, og først og fremst omstruktureringa som er på gang i politietaten. Også i Rennebu skal det arrangeres fakkeltog til uka.

- Bevar en desentralisert politistruktur, støtt fakkeltoget i Rennebu, lyder oppfordringen fra Gunn Iversen Stokke, som er fylkesleder i Senterpartiet.

- Det må bli økt fokus på “nærpoliti” som modell for organisering av polititjenesten i Norge. En massiv nedleggelse av lensmannskontor og politistasjoner er med på å svekke trygghetsfølelsen i lokalsamfunnene, og vil være med på å svekke den lokale kunnskapen som politiet trenger både for å drive godt forebyggende arbeid og oppklare og bekjempe kriminalitet. Jeg mener at politiet må være tilstede både i bygd og by, og vil ikke akseptere en sentralisert politistruktur, uttaler hun.