Borgelig gruppe, som er i flertall og som tidligere gÂtt for renovering av gammelskolen, fremmet ved lunsjtider torsdag forslag om anbudsrunden for nybygg skal g som planlagt.

Det tyder p at de borgerligei hvert fall vil ha en pris p bordet for skoleutbyggingen f¯r de evtentuelt stopper planene.

Forslaget som diskuteres I kommunestyret utover ettermiddagen, har to punkter. Det f¯rste gÂr p om man skal utrede renovering og pÂbygging samtidig.

Eller alternativ to, som gÂr p utredning av nytt bygg for bare ungdomsskoletrinnet.

Mindretallet, med ordføreren i spissen, er skeptisk til de praktiske følgene av et slikt kompromiss. Selv om det borgerlige flertallet vil ha en videre utredning av nybygg, har de ikke foreslått penger til selve utbyggingen i økonomiplanen for de neste årene.

hitra-froya.no kommer tilbake med mer.