Her får du oppdaterte veimeldinger via veimeldingssentralen for de mest sentrale veiene i Midt-Norge. Veimeldingene finner du på Min HF i spalten til høyre.

GÅ TIL MIN HF OG VEIMELDINGENE HER