Domstoladministrasjonen foreslo i september å slå sammen 35 tingretter. Tingretten på Fosen var blant disse, og planlagt slått sammen med Sør-Trøndelag tingrett. Dette er nå avblåst.

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune tok i forrige uke med seg flere kolleger til Oslo og argumentere for å beholde tingretten. Dette har hatt effekt. Onsdag kveld fikk ordføreren beskjed fra sentrale kilder om at Fosen tingrett er berget.

Gladsak også for Hitra og Frøya

- Dette er en gladsak ikke bare for Fosen og Ørland, men også for Hitra og Frøya som inngår i tingrettens virkeområdet. Det er viktig at tingretten har ekspertise om regionale forhold, mener Myrvold, og nevner fiskerinæringen som eksempel.

Nå er han svært glad for at de har lyktes med det arbeidet som er lagt ned for å beholde tingretten. Ordføreren berømmer alle som de siste månedene har kjempet for at Fosen Tingrett får bestå. Ansatte ved tingretten og en tverrpolitisk enighet har sammen sørget for at arbeidet nå kan krones med suksess.

Lokalkunnskap viktig

- Argumentet med at stor drift er bare et pluss synes sterkt forankret hos sentrale politikere. For oss oppleves det motsatt. Reiseavstandene er store i denne regionen. Å legge alt inn under Sør-Trøndelag tingrett ville økt reiseavstandene for de fleste av oss. Dessuten var vi tvilende til at kunnskap om lokale og regionale forhold ville blitt videreført , forteller ordfører Tom Myrvold.

Han håper at Fosen tingrett etter hvert vil får ansvar for Leksvik og Agdenes.