Hitra kommunestyre setter møte i dag (torsdag) kl. 13 i Hitra rådhus. Møtet kan du følge via web-tv her.

Følg møtet på denne linken (ekstern lenke til Hitra kommune)

Det skal gjøres valg av kommunens representanter til ikke mindre enn 21 utvalg og råd i dag. Utover de store politiske komiteene som helse/omsorg, teknisk og oppvekst, gjelder dette for eksempel Kirkelig fellesråd, Eldres råd, Frivilligsentralen, Frøya Flyplass, skoleutvalg og politiråd.

Blant mer "vanlige" saker som skal til behandling, er:

  • Uttalelse skolebruksplan om videregående opplæring

  • veinavn for Kvenvær og omegn

  • Årsmelding brukerrådet

Komplett saksliste finnes på kommunens nettsider