HF Lars Otto Eide

Det første møtet var på Kvenvær, og det andre på Strand. Inkludert det siste møte på Knarrlagsund har det vært blandet oppmøte.

- På Kvenvær var det stort oppmøte, med nærmere 50 personer og stort engasjement. Det kan ha med at Kvenvær ligger i utkanten, og at Kvenværingene føler at de kan miste mye ved en eventuelle kommunesammenslåing. På Strand var det lite oppmøte, uten at jeg tør å si hvorfor. Her i dag er det enda færre. Men det er fint vær ute, og jeg har respekt for at folk kanskje prioriterer å være ute på en sånn kveld, sa ordfører Ole Haugen før møtet.

Han gikk gjennom regjeringens formål med kommunereformen, og hva som hittil er gjort i prosessen mot en eventuell sammenslåing med en eller flere av nabokommunene.

- Kommunereform er et vanskelig ord, men det betyr kommunesammenslåing, som vi har til vurdering. Jeg synes det er kjempevanskelig, og vandrer mellom tvil og tro i hva som er rett. Å ta standpunkt til noe som ligger langt frem er vanskelig, sa Haugen.

- For

Rådmann Laila Hjertø Eide og ordfører Ole Haugen vet ennå ikke om Hitra kommune vil stå alene, eller om vi eventuelt vil så oss sammen med en eller flere andre kommuner.

meg handler kommunereformen om å sikre et trygt og godt liv for våre innbyggere. Ut fra det må vi spørre om vi organiserer oss rett, eller om vi trenger å bli en større kommune.

Haugen gikk gjennom utvikling fra det gamle Nordmærafylki til den gangen Frøya var en del av Hitra herred, og til Hitra ble delt opp i fire kommuner, for så å bli slått sammen igjen til Hitra kommune igjen i den siste kommunereformen i 1964.

- Savner penger på bordet

- Ved siste kommunereform var det to viktige forutsetninger for sammenslåing. Det var nye veier og samferdselsløsninger, og en radikal endring i skolestrukturen. I dagens kommunereform savner jeg penger på bordet til samferdselstilbud, som kunne åpnet for en større kommunesammenslåing, mente Haugen.

Selv om Hitra kommune er rangert høyt i flere kommuneundersøkelser, og sannsynligvis vil klare seg alene, så mener ordføreren at bedre forbindelser til kommunene i regionen vil bli en styrke. Det har også kommunestyret vedtatt som det viktigste for en eventuell kommunesammenslåing.

- Vi er sårbare som bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi har bare Hitra og Frøya å flyte på. En større region med bedre samferdsel er fantastisk viktig for å få folk til å flytte hit, og for å kunne pendle mellom kommunene. Spesielt med tanke på at den ene ektefellen til innflyttere gjerne også vil ha mulighet til en jobb. Da ligger den muligheten gjerne i en annen kommune, mener Haugen.

Kommunestyret har også vedtatt at forutsetningen for en kommunesammenslåing er at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling, og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag.

-Aner ikke hvor veien går

Etter at de innledende sonderingsmøtene mellom sju kommuner, og kommunestyrets vedtak om at Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne skulle være basisen for videre utredninger, er det nå uklart hvor veien går videre.

- Alternativene har smuldret opp en del. Frøya har sagt at de ikke er interessert i videre utredninger med andre kommuner enn Hitra. Og etter det har Hemne gjort vedtak på at de ikke ønsker å ha oss med videre. Men Aure og Smøla ønsker å prate nærmere med oss. Og kommunene på Fosen vil ha et møte med oss. Vi skal ikke stenge dørene for noen enda, og vi skal være nysgjerrige på å få til noe bedre og større. Men jeg aner ikke hvor veien går videre hen, mente Haugen.

Må konkludere til våren

Men det haster med å komme i mål, i alle fall om man skal legge regjeringens og fylkesmannens tidsfrister til grunn.

- Det er et stramt tidsløp. Vi har svart på hvilke retningsvalg vi ønsker å ta, og før juni skal vi prioritere én, eller maks to sammenslåingsalternativ. Til neste vår må vi konkludere om vi skal slå oss sammen med noen, eller om vi skal stå alene. Og skulle vi vedta å slå oss sammen med noen, så skal vi være oppe og gå som ny kommune i løpet av 2020. Det er ikke lang tid, mener Haugen.

- Mangel på tillit dog ærlighet

Rådmann Laila Eide Hjertø fortalte om sine erfaringer fra reformprosessen så langt.

- Kommunereformen har vært tema på de flest møter, og vi har vært på mange oppdateringsmøter med fylkesmannen og kommunenes sentralforbund med samme tema. Jeg har opplevd at det er mange papirtigre, som legger press på oss for å oppnå det de vil. Jeg har også opplevd at kommuner stikker kjepper i hjulene på hverandre, slik at andre ikke skal bli større enn dem, slik jeg opplever det. Så har vi kommuner som vil være alene, men som føler de at de må slå seg sammen. Så er det andre kommuner som ser at de ikke kan stå alene.

Og så opplever jeg at det er mangel på tillit og ærlighet. Man kan kjenne på at det ligger noe under i møtene, men som ikke blir sagt. Jeg mener at det er viktig å si det man mener.

Og så er det korte tidsfrister. Min opplevelse er at Hitra ikke kan ta valget ut fra hva vi tror vi en nødt til. Jeg mener Hitra fortsatt må sondere seg frem til hva som er det beste for oss. Det er viktig for oss, på grunn av at vi har et så godt utgangspunkt, mener rådmannen.

De neste folkemøtene om kommunereformen holdes i kveld på Barman oppvekstsenter, og i Meierisalen i Fillan, 19.mai.

Rådmann Laila Hjertø Eide og ordfører Ole Haugen vet ennå ikke om Hitra kommune vil stå alene, eller om vi eventuelt vil så oss sammen med en eller flere andre kommuner. Foto: <137><137>