Gjennom bedriftsutviklingsstøtte og lån er formålet med Innovasjon Norge å støtte næringsutviklinga i hele landet og bidra til innovasjon. VG har gjennomgått alle tildelinger fra Innovasjon Norge i perioden 2004 til og med 2011. VGs oversikt viser at bedrifter på Hitra og Frøya har mottatt hele 405.827.398 kroner i offentlig støtte de åtte årene denne ordningen har eksistert.

VG: Hit går pengene fra Innovasjon Norge

Av dette er rundt 43,3 millioner kroner gitt eller lånt til bedrifter på Hitra og drøye 362,5 millioner gitt eller lånt til bedrifter på Frøya. Av dette ble  Innovamar AS, Salmar Processing AS og Nordskag Næringspark AS i 2009og 2011 innvilget tilsammen 150 millioner kroner i lavrisikolån.

Tildelinger på Hitra i perioden 2004-2011:

hallgeir brevik as20072 500 000GFL-flåte
vikan låven as20112 000 000
dalpro as20101 800 000Verdiskapingsprogrammat
todal dykk og marineservice20071 650 000GFL-flåte
todal dykk og marineservice20101 500 000GFL-flåte
øyfisk as (sus)20071 500 000GFL-flåte
elisa terese monsø20071 500 000Landbrukslån
kaasbøll boats as20061 400 000Landsdekkende risikolån
todal dykk og marineservice20091 200 000GFL-flåte
svankild hestesenter20081 095 000Fylkesvise BU-midler - Lånebeløp for rentestøtte
inger johanne heggvik20051 000 000Landbrukslån
utset samdrift da20071 000 000Landbrukslån
hopsjø kyst og kultursenter as20041 000 000Distriktsrettede risikolån
knut tore børø20071 000 000Landbrukslån
knut tore børø20071 000 000Fylkesvise BU-midler - Lånebeløp for rentestøtte
skårøya eiendom as2010950 000Lavrisikolån
hitramat as2008900 000Bedriftsutviklingstilskudd
nordbotn odd helge2007900 000Landbrukslån
utset samdrift da2007720 000Fylkesvise BU-midler - Lånebeløp for rentestøtte
dalpro as2006667 000Verdiskapingsprogram mat
home control as2010650 000Distriktsrettede risikolån
jan ulrik kjølsø2007630 000Landbrukslån
sverre strand hansen2005600 000Landbrukslån
marin odysse asv/steinar sivertsen2004600 000Distriktsrettede risikolån
hansen sverre strand2010600 000FylkesviseBU-midler-Lånebeløpforrentestøtte
bodil birkeland2006600 000Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
bodil birkeland2006600 000Landbrukslån
dalpro as2006512 000Investeringstilskudd
home control as2006456 000Bedriftsutviklingstilskudd
trond larsen.2005450 000Fylkesvise BU-midler
svankild hestesenter2007430 000Fylkesvise BU-midler
dolmøy gjestebrygge as2009420 000Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
hopsjø kyst & kultursenter as2010400 000Bedriftsutviklingstilskudd
knut tore børø2007400 000Fylkesvise BU-midler
birkeland bodil2009390 000Fylkesvise BU-midler
utset samdrift da2007360 000Fylkesvise BU-midler
knut tore børø2005360 000Landbrukslån
knut tore børø2005360 000Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
lerøy midnor as2004340 000Bedriftsutviklingstilskudd
sverre strand hansen2005340 000Fylkesvise BU-midler
jektvik mek verksted as2011330 000
birkeland bodil2009310 000Fylkesvise BU-midler
perly annette helsø2004308 000Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten
odd helge nordbotn2008300 000Landbrukslån
destinasjon trøndelagkysten c/o kystmusèet2005300 000Etablererstipend
nordbotn odd helge2007300 000Fylkesvise BU-midler
hitramat as2007300 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
inger johanne heggvik2006300 000Fylkesvise BU-midler
home control as2008300 000Bedriftsutviklingstilskudd
bodil birkeland2006300 000Fylkesvise BU-midler
hitramat as2008300 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
hitramat as2007280 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
norsea farming as2004280 000Distriktsrettede risikolån
jan ulrik kjølsø2007268 000Fylkesvise BU-midler
norsea farming as2004250 000Investeringstilskudd
hitramat as2009240 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
norwegian minerals as2010200 000Bedriftsutviklingstilskudd
øvrevolden hjortefarm2004200 000Fylkesvise BU-midler
nettpro as sus2004200 000Bedriftsutviklingstilskudd
hopsjø kyst og kultursenter as2004200 000Investeringstilskudd
ragnvald vollan2004200 000Fylkesvise BU-midler
hitramat as2004150 000Bedriftsutviklingstilskudd
oxygene dive hitra as sus2004150 000Etablererstipend
torstein yttersian konsulting2006150 000Utviklingstilskudd
sandstad storkiosk s.u.s.2005150 000Bedriftsutviklingstilskudd
hitramat as2009148 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
aug faxvaag as2011145 000
vikan låven as2011145 000
knut tore børø2005140 000Fylkesvise BU-midler
martijntje christine ketel skaget2009135 000Fylkesvise BU-midler
trond larsen.2005118 575Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
willy eide2004116 250Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
bodil birkeland2006110 000Fylkesvise BU-midler
willy eide2004106 000Fylkesvise BU-midler
jan ulrik kjølsø2007100 000Fylkesvise BU-midler
kaasbøll boats as200790 000Bedriftsutviklingstilskudd
elisa terese monsø201085 000Landbrukslån
trond larsen200985 000Fylkesvise BU-midler
sverre strand hansen200579 050Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
"hopsjø kyst & kultursenter as"200875 000Bedriftsutviklingstilskudd
snorre technology as200575 000Diverse tilskudd
birkeland bodil200966 000Verdiskapingsprogram mat
idar adolfsen200963 500Bedriftsutviklingstilskudd
bodil birkeland200560 000Ukjent
bodil birkeland200560 000Verdiskapingsprogram mat
birkeland bodil201150 000
birkeland bodil200850 000Verdiskapingsprogram mat
bodil birkeland200649 000Verdiskapingsprogram mat
alfrida strøm karlsen200740 000Fylkesvise BU-midler
skårøya eiendom as201025 000Bedriftsutviklingstilskudd
dalpro as201024 000Verdiskapingsprogrammat
bodil birkeland200512 500Fylkesvise BU-midler

Tildelinger på Frøya i perioden 2004-2011:

innovamar as200960 000 000Lavrisikolån
salmar processing as200950 000 000Lavrisikolån
nordskag næringspark as201140 000 000Lavrisikolån
innovamar as200925 000 000Landsdekkende risikolån
salmar processing as200925 000 000Landsdekkende risikolån
salmar processing as200920 000 000Distriktsrettede risikolån
innovamar as200915 000 000Distriktsrettede risikolån
bewi produkter as200812 500 000Lavrisikolån
bewi produkter as20108 000 000Lavrisikolån
bewi box as20106 000 000Landsdekkenderisikolån
bekken eiendom as20115 000 000
aqualine as20065 000 000Lavrisikolån
bewi produkter as20055 000 000Lavrisikolån
bewi produkter a/s20045 000 000Distriktsrettet låneordning
salmar as20045 000 000Investeringstilskudd
bewi produkter as20054 000 000Distriktsrettede risikolån
nystuværing ans20083 900 000GFL-flåte
partrederiet frøyvåg ans20073 500 000GFL-flåte
sula kystfiske as20063 200 000GFL-flåte
aqualine as20063 000 000Distriktsrettede risikolån
martin nilsen20072 500 000Lavrisikolån
anders iversen20102 300 000GFL-flåte
biotrål as20042 250 000Distriktsrettet låneordning
bewi produkter as20052 200 000Investeringstilskudd
partrederiet frøyvåg ans20102 000 000GFL-flåte
partrederiet frøyvåg ans20102 000 000GFL-flåte
bewi produkter as20062 000 000Lavrisikolån
partrederiet frøyvåg ans20081 700 000Lavrisikolån
frøya fisk og skalldyr as20061 700 000GFL-flåte
martin nilsen20071 500 000Distriktsrettede risikolån
berge frakt og fisk ans20041 500 000GFL-flåte
eidsvaag as20091 200 000Utviklingstilskudd
stiftelsen sula fyr20061 000 000Distriktsrettede risikolån
partrederiet frøyvåg ans20111 000 000Distriktsrettede risikolån
sula kystfiske as20051 000 000GFL-flåte
sula kystfiske as20051 000 000Distriktsrettet låneordning
partrederiet frøyvåg ans20071 000 000GFL-flåte
lise sørdal2010900 000Landbrukslån
aqualine as2006854 000Landsdekkende programmer
sula kystfiske as2006800 000Distriktsrettede risikolån
bewi produkter as2005795 000Bedriftsutviklingstilskudd
bewi produkter a/s2004750 000Bedriftsutviklingstilskudd
bewi box as2010750 000Bedriftsutviklingstilskudd
stiftelsen sula fyr2006750 000Distriktsrettede risikolån
aqualine as2007725 000Landsdekkende programmer
atlantic maximus da2007725 000GFL-flåte
atlantic lykke liv da2007725 000GFL-flåte
atlantic høgni da2007725 000GFL-flåte
hav torsk as2009700 000Bedriftsutviklingstilskudd
bewi produkter as2007651 616Transportstøtte
aqualine as2011650 000
hurran villsau kjell-arne taraldsen2005642 700Verdiskapingsprogram mat
arthur oddvar nilsen2006640 000Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten
aqualine as2008640 000Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
berge frakt og fisk ans2006600 000GFL-flåte
nutrimar as c/o kverva holding as2006600 000Bedriftsutviklingstilskudd
partrederiet frøyvåg ans2009600 000Distriktsrettede risikolån
biotrål as2010600 000Bedriftsutviklingstilskudd
knut wågø2006538 000Landbrukslån
berge frakt og fisk ans2004500 000Distriktsrettede risikolån
knut wågø2006500 000Fylkesvise BU-midler - Rentestøtte
stiftelsen sula fyr2005500 000Investeringstilskudd
anders iversen2011500 000
persefone as2008500 000Investeringstilskudd
torbjørn johansen2007486 000Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten
aqualine as2008475 000Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
aqualine as2006450 000Bedriftsutviklingstilskudd
nystuværing ans2009400 000Distriktsrettede risikolån
aqualine as2005400 000Bedriftsutviklingstilskudd
arvid bremnes2004352 000Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten
anima design lise andrine hauge2004350 000Bedriftsutviklingstilskudd
andre vikan2006308 000Tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten
frøya recycling norway as2006300 000Bedriftsutviklingstilskudd
seashell as2011300 000
aqualine as2006300 000Investeringstilskudd
newco da2007300 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
sauøya havn as2005300 000Etablererstipend
titran canning co as2009300 000Bedriftsutviklingstilskudd
titran canning co as2006300 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
bewi produkter as2006293 451Transportstøtte
frøya design as2007292 000Bedriftsutviklingstilskudd
mona elisabeth olsen skarsvåg2009280 000Landbrukslån
seashell processing as2007280 000Tilskudd til marint innovasjonsprogram
trøndersk kystkompetanse as2010270 000Bedriftsutviklingstilskudd
yttersian konsulting2006265 000Bedriftsutviklingstilskudd
willy olsen2004250 000GFL-flåte
gjevik kystnæring2010250 000Investeringstilskudd
ole m. bakken2007235 000GFL-flåte
persefone as2006225 375Bedriftsutviklingstilskudd
su san norway as2005225 000Investeringstilskudd
maritimt havbruk as2006225 000Bedriftsutviklingstilskudd
yttersian konsulting2004200 000Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
wooltech as2006200 000Distriktsrettede risikolån
nystuværing ans2009196 000Etablererstipend
jorid-helene strømø2004177 000Fylkesvise BU-midler
knut wågø2006172 000Fylkesvise BU-midler
atlantic discovery as2007170 000Bedriftsutviklingstilskudd
fresh frøya susv/frøya næringspark as2004170 000Etablererstipend
baltikum midt-norge v/ vida zubaite bekken2007160 000Etablererstipend
sintef fiskeri og havbruk2007150 000Bedriftsutviklingstilskudd
wooltech as2006150 000Inkubatoretablering
yttersian konsulting2004150 000Etablererstipend
bewi produkter as2005147 781Transportstøtte
havservice midt-norge as2008135 000Investeringstilskudd
interimstyret for etablering av næringsmiddelbedrift v/jorid-helene strømø2005130 600Verdiskapingsprogram mat
aqualine as2010130 000Bedriftsutviklingstilskudd
atlantic discovery as2004120 000Bedriftsutviklingstilskudd
bryggeskjæret rorbuer og sjøhus v/arve dragsnes2005120 000Bedriftsutviklingstilskudd
frøya og hitra nettverkskreditt2004100 000Bedriftsutviklingstilskudd
j & t trading as2004100 000Etablererstipend
frøya næringspark as2005100 000Bedriftsutviklingstilskudd
sanamar as2004100 000Etablererstipend
sanamar as2007100 000Investeringstilskudd
frøya laks as2004100 000Investeringstilskudd
seashell as2007100 000Investeringstilskudd
frøya næringspark as200595 000Bedriftsutviklingstilskudd
atlantic maximus da200775 000Investeringstilskudd
atlantic lykke liv da200775 000Investeringstilskudd
atlantic høgni da200775 000Investeringstilskudd
mat internasjonal frøya200575 000Etablererstipend
trøndersk kystkompetanse as200875 000Bedriftsutviklingstilskudd
frøya design v/astri reppe200672 000Bedriftsutviklingstilskudd
mat internasjonal dahl200767 000Bedriftsutviklingstilskudd
frøya nye næringsforening200460 000Bedriftsutviklingstilskudd
frøya og hitra nettverkskreditt200659 000Bedriftsutviklingstilskudd
frøya næringspark as200455 000Bedriftsutviklingstilskudd
mat internasjonal dahl200752 500Investeringstilskudd
mausund sjøferie as200541 500Bedriftsutviklingstilskudd
torstein yttersian200540 000Utviklingstilskudd
wooltech as200610 000Bedriftsutviklingstilskudd