Kvinnen fra Hitra var på festival på fastlandet da promillekjøringen fant sted i sommer. Om natten drakk hun alkohol fram til 3-tiden. Deretter la hun seg for å sove.

Etter at hun våknet neste dag i, satte hun seg i 11-tiden inn i bilen for å kjøre heim til Hitra. Hun hadde kjørt bare noen få minutter da hun ble stoppet av politiet.

Bortsett fra at hun hadde hodepine følte hun seg helt fin, og tenkte ikke over at hun burde ha ventet i et par timer før hun startet på heimturen.

Prøvetakingen av blodet viste et promilleinnhold på 0,87.

I Fosen tingrett ble det anført som straffeskjerpende at kjøreturen gikk i et område hvor det var stor ferdsel av folk, noe som gjorde skadepotensialet betydelig. I formildende retning ble det vektlagt at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Retten fastsatte straffen til 18 dagers betinget fengsel.

I tillegg får hun en bot. Botens størrelse skal i dette tilfelle i henhold til rettspraksis tilsvare 1,5 ganger brutto månedslønn, og bare unntaksvis settes lavere enn 10.000 kroner. Ettersom kvinnen ikke har inntekt, kom retten fram til at en bot på 5.000 er en tilstrekkelig følbar reaksjon for siktede.

Som et tredje punkt ble hun dømt til tap av førerrett for førerkortpliktig bil for en periode på 19 måneder.

Domfelte erklærte at hun vedtok dommen.