Hitra lensmannskontor fikk fredag fem torskeruser innbragt på kontoret. Det var Statens naturoppsyn som hadde tatt dem opp, da de stod i vernesonen ved Lakselva ved Fillan.