- Slik kan kommunen gå fram for å stoppe utbygginga