Andelen rømt laks i norske elver synker. Det viser undersøkelser av nær 22.000 laks i 76 elver.

– Tallene viser at havbruksnæringen tar ansvar og at omfanget av rømming er redusert over tid, sier Elin Tveit Sveen, leder av Bransjegruppe Havbruk i FHL.

2,2 prosent rømt laks

Statistikk fra Havbruksnæringens Miljøfond viser at det er mindre rømt oppdrettslaks i norske elver sammenlignet med tidligere år. Undersøkelser i 76 elver i 2013 viser et gjennomsnitt på 2,2 prosent rømt laks. I 2012 var prosentandelen 2,5, mot 4,5 prosent i 2011.

Tallene er hentet fra prosjekter som er fullfinansiert og delfinansiert av Miljøfondet. Siden 2011 har fondet bevilget nærmere 28 millioner kroner, hvor mesteparten har gått til kartlegging og utfisking av rømt laks.

I arbeidet er det benyttet ulike metoder som fangst med stang, ruser, dykking og videoovervåkning. Undersøkelsene er gjort under sportsfisket på sommeren, i tillegg er en betydelig andel vassdrag undersøkt senere på høsten samt ved gytefisktellinger, melder FHL