- Folk har vært veldig positive, sier politibetjent Olga Askelund. Sammen med Bård Erdal har hun denne uka vært på flere patruljerunder i båt rundt om på Hitra.

Sør-Trøndelag politikammer har i flere år vært helt uten en egen patruljebåt. Men i fjor ble det kjøpt en båt som kan fraktes på henger og disponeres på omgang i lensmannsdistriktene. Denne uka var første gang Hitra hadde den.

- Vi har stoppet en del båter, og kontrollert for redningsvester, lys og slikt. Men det viktigste er kanskje det at vi har gjort oss synlige på sjøen. Vi har hatt bare hyggelige samtaler med båtfolket, og alle sier de setter pris på at vi er der, sier Bård Erdal.

Og kontrollene de har tatt, tyder også på at båtfolk flest har sine saker i orden.

- Alle vi kontrollerte hadde redningsvester til alle om bord, forteller Olga Askelund.