Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag de høyeste resultatene i konsernets historie.

Driftsinntektene var 676 millioner i andre kvartal 2013 sammenlignet med 409 millioner i samme kvartal i 2012. Økningen skyldes både høyere priser og høyere solgt volum.

Resultat før skatt ble 95 millioner i andre kvartal 2013, som er en økning på 86 millioner fra samme kvartal i fjor.

Basert på resultatet har styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i september, hvor det vil bli foreslått et utbytte på  1,00 krone pr. aksje.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har aksjemajoritet i 4 oppdrettsselskaper som til sammen har 25 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i 3 tilknyttede oppdrettsselskaper som til sammen har 8 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat.