Anbudskonkurransen om å få bygge Dolmsundbrua, viste nylig av NCC kan bygge den nye forbindelsen mellom Hitra og Frøya for 175,4 millioner kroner. Selv om dette er klart billigere enn de to utenlandske konkurrentene, er det fortsatt tøft i forhold til pengene som er avsatt til prosjektet.

Statens Vegvesen har hele tida sagt og beregnet at den krappe Vikansvingen på Hitra-sida også kan forbedres vesentlig - dersom det blir penger igjen fra selve bruprosjektet.

Ser nærmere på en løsning

I dagens formannskapsmøte orienterte Hitra-ordføreren om at det ikke er tatt noen endelig avklaring om det blir en ytterligere forbedring av Fv. 714 eller ikke i Vikansvingen.

- Det er blitt en kostnadssprekk på brua. Men det er sagt i fylkesutvalget at man forsatt skal se nærmere på en løsning i Vikansvingen, sier ordfører Ole L. haugen (Ap).

Ifølge ordføreren er utbedring av selve Vikansvingen kostnadsberegnet til 17 millioner kroner.

Starter brubygging over sommeren

Bygging av veien fram til brukarene startet opp i fjor høst og skal være ferdig nå til sommeren. Bilfinger Berger (198.1 mill kr), NCC (175.4 mill. kr) og Alpine Bau (194.6 mill. kr.) leverte inn tilbud på bygging av Dolmsundbrua.

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av juni slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp rett etter sommeren, sa fungerende byggeleder bru Tor Havnvik i Statens vegvesen nylig til lokalavisa.

Den nye veitraseen med brua vil korte inn kjørelengden på strekningen med nesten seks kilometer. Seilingshøyden blir på 32 meter med en seilingsled på 65 meter. Selve brurosjektet skal være ferdig sommeren 2015.