UDI har vedtatt å stenge asylmottaket i Fillan. Vedtaket begrunnes med at det er færre ankomster av asylsøkere til Norge. Det planlegges en suksessiv nedtrapping fram til 30. juni og at asylmottaket skal være stengt 1. juli.

Rune Vordahl, regiondirektør i UDi, sier grunnen utelukkende er et redusert kapasitetsbehov for mottaksplasser.

- Grunnen er at ankomsten av asylsøkere har vært stabil lav over lengre tid, slik at det har blitt for mange mottaksplasser i forhold til antallet asylsøkere. Derfor må vi ta ned antall plasser, og i vår vurdering var det naturlig å velge Hitra, sier Vordahl.

- Hadde avgjørelsen noe å gjøre med motstanden fra Hitra kommune?

- Nei. Når vi opprettet mottaket var det mye motstand, ikke minst fra kommunalt hold. Men i ettertid har innbyggerne på Hitra tatt i mot asylsøkerne på en veldig god måte, ikke minst fra friidrettsklubbens side. De problemene kommunen fryktet har ingen sett noe til. Vi måtte ta ned noen mottaksplasser for å få kapasitetskravet til å gå opp, sier Vordahl.

Rådmann Antonsen tror kommunens motstand har hatt betydning.

- Jeg tror at vi har vært såpass tydelige per telefon og brev på at vi har kapasitet til å ta i mot maksimum 50 asylsøkere. Og de har sagt at det ikke er lønnsomt å drive med det antallet. Det er årsaken. Samtidig sier de at de har utvidet kapasitet på andre mottak og at behovet ikke er så prekært som for ett år siden, sier Antonsen.

Avslutningsfest

Ida Jørgensen ved mottaket forteller at de ønsker å lage en hyggelig avslutning.

- Vi inviterer derfor til hyggekveld ved mottaket, hvor vi vil ha internasjonal musikk, dans, kaker og snacks. Vi har også biljard og bordtennisbord som kan være morsomt for både store og små.

Hun håper på god deltagelse og at mange bidrar til å gjøre dette til en hyggelig kveld. Det er åpent hus, fri inngang og gratis mat og drikke.

Hyggekvelden vil finne sted på mottaket torsdag 20. mars.