Før ett eneste ord var sagt for eller mot riving av gammelskolen på Sistranda, lanserte Ola Grønskag et forslag om å utsette saken til kommunen har sin kulturplan på plass. Dermed ble det heller ingen debatt. Et enstemmig kommunestyret vedtok utsettelse.

Administrasjonen har foreslått riving, men for en måned siden vedtok kommunestyret å bestille en museal og teknisk vurdering av bygget, før man gjorde vedtak.

I kultursjefens vurdering av den museale verdien anbefaler han å bevare huset.

Les også:Anbefaler at skolestua ikke rives