I forrige uke ble det kjent at Fylkesmannen opphevet Hitra kommunes vedtak om å gi dispensasjon til at TOBB(Trondheim og omegn boligbyggelag) kan bygge i fem etasjer ved Storhaugen i Fillan. Reguleringsplanen sier at det kun er lov til å bygge i to etasjer.

Nå har teknisk komite utsatt behandlingen av egengodkjenning av reguleringsplan for utbyggingen av rekkehus på østsiden av Storhaugen, der det også snakk om å gi dispensasjon fra byggehøyden, og byggingen av rekkehus ved Kjerkbakkan ned mot Gammelfillan.

Utsatte

- Vi har utsatt behandlingen av begge sakene i påvente av et dialogmøte med fylkesmannen. Det er som følge av avgjørelsen i TOBB-saken, som har gjort oss litt usikker på hvordan vi skal forholde oss til reguleringsplanen i Fillan sentrum. Vi har fått lovnad på et møte i siste halvdelen av april, forteller Dag Willmann(H), leder i teknisk komite.

- Så dere har ikke fått noen påpakning fra fylkesmannen ennå. Dere er bare usikre?

- Vi har ikke fått noen direkte varsel om innsigelser. Men vi ser at det kan komme klager, og da er vi der igjen. Vi hadde ikke noen varsel om innsigelse på TOBB-saken heller. Det er jo klager som har gjort til at den er overprøvd.

Vil ha en avklaring

- Hva er deres ønske til fylkesmannen?

- Vi vil ha en dialog og ha en avklaring på hvordan vi skal forholde oss. Det meste henger i lufta her, så for å være sikker på at vi ikke gjør noe overilt.

- Har dere et ønske om å fortsette å gi dispensasjon, eller tror du at man må begynne med omregulering?

- Da må jeg svare for meg selv. Jeg har et håp om at vi kan få gjort noen avklaringer så vi kan få kjørt gjennom noen reguleringssaker forholdsvis fort. Det vi også gjorde i siste møte var å gi tillatelse til igangsetting av reguleringsendring for deler av Fillan sentrum. Det er for å lukke noen avvik i forhold til reguleringsplanen som fylkesmannen påpeker i sitt TOBB-vedtak. Men jeg håper vi kan få kjøre noen planer parallelt i den prosessen. Når det gjelder Tobb-saken slik den ligger så er den avvist og ikke mulighet til å klage på.

- Det meste henger i lufta

- Betyr det at dere må få i gang en omregulering for Storhaugen?

- Hva vi egentlig må gjøre for å få frem TOBB, er jeg enda mer usikker på. Det er også noe vi må ha en dialog med fylkesmannen om. Den saken har allerede fått et negativt resultat, og er ikke mulig å klage på. Jeg oppfatter i det hele tatt dialogmøtet med fylkesmannen som svært viktig i forhold til å få på plass noen avklaringer. Som sagt; det meste henger i lufta her.